Bàn về mạng Casper và Ethereum 2.0

Với sự ra mắt BeaconChain Ethereum 2.0 (ETH2), một số người đã đặt câu hỏi về các phân nhánh của Casper và những gì dự án đang xây dựng. Những gì CasperLabs đang phát triển không phải là Ethereum 2.0, mà là Ethereum 3.0. Hiện tại, Ethereum 3.0 không có lộ trình hoặc ngày phát hành, nên chúng ta chỉ có ETH2 để đánh giá.

ETH2 được chia thành ít nhất ba giai đoạn: giai đoạn 0, 1 và 2. Việc phát hành Beacon Chain đánh dấu Giai đoạn 0. Bản thân Beacon Chain không mang lại bất kỳ hiệu suất nào cho Ethereum. Hay nói cách khác, Beacon Chain không có thay đổi nào với ETH1.

Sự ra mắt của Beacon Chain cho phép những người xác thực (validator) đã đặt cược ETH (họ không thể hủy đặt cược cho đến khi giai đoạn 2 hoàn tất) bắt đầu chạy các node và tham gia vào Beacon Chain. Không có phân đoạn bên (side shard) và không có giao tiếp giữa các phân đoạn. ETH2 vẫn còn hai giai đoạn và không thể dự đoán được Giai đoạn 1 và 2 sẽ bắt đầu bao lâu kể từ Giai đoạn 0.

Hãy nhớ rằng, ETH2 không triển khai CBC-Casper đầy đủ; nó chỉ bao gồm Casper-FFG, pha trộn các đặc tính sống động của Proof of Work (PoW) với các đặc tính an ninh của CBC-Casper. Các khối (block) sẽ tiếp tục được thêm vào Beacon Chain bằng PoW. Chúng sẽ được hoàn thiện bằng Casper-FFG. Khoảng 2% tổng số khối sẽ được hoàn thiện bằng cách sử dụng Casper FFG.

Xem thêm  Giao dịch nội gián (Insider Trading) là gì ?

Lý do cho điều này là bài báo CBC-Casper 2017 không cung cấp bằng chứng xác thực để đảm bảo rằng các validator sẽ đề xuất một khối trong tương lai. Lộ trình Ethereum 3.0 có kế hoạch bao gồm CBC-Casper và WebAssembly thuần túy. Đây là 2 tính năng cốt lõi của mạng Casper.

ban ve mang casper va ethereum 20 1

CasperLabs tin rằng giao thức Highway là giao thức Casper chính thức, là bằng chứng sống, an toàn và hoàn chỉnh đầu tiên tồn tại, do đó có tên là Casper. Giao thức Casper sử dụng công cụ WebAssembly thuần túy do Parity phát triển. CasperLabs triển khai các hợp đồng thông minh trong Rust và hỗ trợ các hợp đồng thông minh được chuyển từ Solidity sang Rust. Dự án có một trình vận chuyển Solidity mà sẽ được tiếp tục cải thiện cho các dự án đang tìm kiếm những trải nghiệm trên Ethereum 3.0 sớm và CasperLabs sẽ cấp hỗ trợ này trên cơ sở từng dự án. Nếu một dự án muốn di chuyển sang mạng Casper, CasperLabs sẽ chuyển hợp đồng thông qua trình chuyển đổi, thăm dò các vấn đề, sửa các phần mã không được truyền tải đúng cách, kiểm tra và sau đó triển khai hợp đồng thông minh trên mạng Casper.

Khi kiểm tra các khả năng có sẵn trên mạng Casper, sẽ chính xác hơn nếu so sánh Casper với Ethereum 3.0. CasperLabs thậm chí còn hơn cả ETH2 và đi thẳng đến bộ tính năng cốt lõi của Ethereum 3.0. CasperLabs có thể làm điều này bởi vì họ là một giao thức mới và không phải lo lắng về khả năng tương thích của hợp đồng như Ethereum. Với hàng tỷ đô la bị khóa trên Ethereum, cộng đồng Ethereum bị buộc phải thận trọng. Điều này được thấy mọi lúc trong công nghệ; nó được gọi là Thế tiến thoái lưỡng nan của nhà đổi mới. Những người đương nhiệm có thể bị gián đoạn từ bên dưới bởi các công ty khởi nghiệp. Điều này là khả thi vì các công ty khởi nghiệp có thể di chuyển nhanh hơn, có ít khách hàng hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn.

Xem thêm  Fork, Soft Fork và Hard Fork là gì?

Theo nhiều cách, giao thức Casper khá khác với Ethereum. Casper cung cấp khả năng mở rộng và các tính năng cho phép blockchain trở thành một phần của kiến ​​trúc ứng dụng lớn hơn, nơi các hợp đồng chuỗi có thể được quản lý và điều hành như bất kỳ phần mềm nào khác.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post
Back to top button

You cannot copy content of this page