Chế độ tỷ giá cố định và tỷ giá thả nổi là gì?

Nội dung bài viết
ẩn

Tỷ giá cố định là gì?

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định đề cập đến một hệ thống trong đó tỷ giá hối đoái thực tế được cố định ở một mức nhất định và chỉ có thể dao động trong một phạm vi nhỏ xung quanh mức này.

Từ giữa đến cuối thế kỷ 19 đến năm 1973, hệ thống tỷ giá hối đoái của các nước trên thế giới về cơ bản là hệ thống tỷ giá hối đoái cố định. Bao gồm tỷ giá hối đoái cố định theo chế độ dùng vàng để định giá và tỷ giá hối đoái cố định trong lưu thông tiền giấy.

Tỷ giá hối đoái cố định theo hệ thống bản vị vàng được hình thành một cách tự phát, và tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền của các quốc gia cũng có thể thực sự ổn định nên hệ thống tỷ giá hối đoái cố định theo hệ thống bản vị vàng là một hệ thống tỷ giá hối đoái cố định điển hình. Dưới sự lưu thông của tiền giấy, hệ thống tỷ giá hối đoái cố định đã được thiết lập một cách giả tạo thông qua các hiệp định quốc tế (Hiệp định Bretton Woods). Cơ quan quản lý tiền tệ của các quốc gia ấn định tỷ giá hối đoái trung tâm bằng cách quy định giá vàng giả, sau đó thông qua các biện pháp can thiệp ngoại hối, kiểm soát ngoại hối hoặc chính sách kinh tế trong nước. Để làm cho nó dao động trong một phạm vi hẹp được quy định một cách giả tạo, một hệ thống tỷ giá hối đoái cố định được hình thành một cách giả tạo, và về nguyên tắc có thể điều chỉnh ngang giá vàng của tiền tệ của các quốc gia khác nhau. Do đó, hệ thống tỷ giá hối đoái cố định này chỉ có thể được gọi là “hệ thống tỷ giá hối đoái cố định có thể điều chỉnh”.

Ưu điểm của tỷ giá cố định

 1. Tỷ giá hối đoái ổn định và giảm thiểu rủi ro. Việc xử lý các khoản tín dụng và nợ quốc tế và tính toán chi phí thương mại quốc tế là có cơ sở đáng tin cậy, do đó làm giảm rủi ro thay đổi tỷ giá hối đoái đáng kể trong thương mại xuất nhập khẩu và xuất khẩu vốn.
 2. Ổn định khả năng thanh toán quốc tế và giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu.
 3. Sự ổn định của tỷ giá hối đoái đã hạn chế đầu cơ trên thị trường ngoại hối ở một mức độ nhất định.

Nhược điểm của tỷ giá cố định

 1. Theo hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, các mục tiêu kinh tế trong nước phụ thuộc vào mục tiêu cán cân thanh toán. Chúng tôi tin rằng khi cán cân thanh toán của một quốc gia mất cân bằng, quốc gia đó cần phải áp dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ có tính co giãn hoặc mở rộng, điều này sẽ dẫn đến hậu quả của việc gia tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc giá cả tăng cao đối với nền kinh tế trong nước.
 2. Theo hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, lạm phát dễ xảy ra, do đó, giá cả tăng cao làm tăng giá vốn hàng xuất khẩu, dẫn đến giảm xuất khẩu, thâm hụt thanh toán quốc tế, đồng nội tệ không ổn định. Để ổn định tỷ giá hối đoái, các cơ quan quản lý tiền tệ của đất nước chỉ có thể sử dụng vàng và dự trữ ngoại hối để đưa chúng vào thị trường ngoại hối, khiến một lượng lớn vàng và dự trữ ngoại hối bị tiêu hao.
 3. Theo hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, các quốc gia có nghĩa vụ duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, điều này làm suy yếu tính tự chủ của chính sách tiền tệ trong nước.
Xem thêm  Giấy phép của FCA là gì?

Tỷ giá thả nổi là gì?

Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi là hệ thống trong đó tỷ giá hối đoái thực tế không bị giới hạn bởi tính ngang giá và biến động tự do theo các điều kiện cung cầu trên thị trường ngoại hối. Sau sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods năm 1973, tất cả các nước công nghiệp lớn ở phương Tây đều thực hiện hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi. Đồng tiền của một quốc gia không còn quy định tính ngang giá vàng (khi hệ thống lưu thông tiền giấy được thực hiện, Chính phủ sẽ quy định hàm lượng vàng của từng đơn vị tiền giấy phù hợp với hàm lượng vàng của kim loại tiền tệ đang lưu hành trước đây), không còn quy định tỷ giá trung tâm của ngoại tệ, và không còn quy định thực tế. Đối với biến động tỷ giá hối đoái, cơ quan quản lý tiền tệ không còn có nghĩa vụ duy trì các giới hạn biến động tỷ giá hối đoái.

Theo việc chính phủ có can thiệp vào hệ thống tỷ giá hối đoái hay không, hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có thể được chia thành hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi tự do và hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý. Free float có nghĩa là tỷ giá hối đoái tự điều chỉnh hoàn toàn phù hợp với những thay đổi của cung và cầu thị trường ngoại hối. Cơ quan quản lý tiền tệ không can thiệp vào thị trường ngoại hối. Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi này hoàn toàn được thảo luận về mặt lý thuyết; thả nổi quản lý đề cập đến chính phủ hoặc một quốc gia Để tỷ giá hối đoái thị trường được thả nổi theo hướng có lợi cho quốc gia, cơ quan quản lý tiền tệ tiến hành các biện pháp can thiệp công khai hoặc bí mật vào biên độ biến động của tỷ giá hối đoái thị trường để tránh biến động tỷ giá quá mức ảnh hưởng đến hoạt động ngoại thương và thanh toán quốc tế.

Xem thêm  Proof of Concept (PoC) là gì?

Ở các nước thực hiện hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, đồng tiền của họ được thả nổi dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý tiền tệ hoặc quỹ bình ổn ngoại hối. Chính phủ có những cách thức chủ yếu sau đây để can thiệp vào thị trường ngoại hối: sử dụng dự trữ ngoại hối trong nước, quỹ tín dụng hoán đổi quốc tế, quyền rút vốn đặc biệt, hoặc phát hành trái phiếu, tín phiếu bằng ngoại tệ … để can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối; thông qua Điều chỉnh tỷ lệ dự trữ hoặc tỷ lệ chiết khấu theo luật định, kiểm soát sự luân chuyển vốn, v.v. và thực hiện can thiệp gián tiếp.

Theo phương pháp thả nổi, hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có thể được chia thành thả nổi và thả nổi chung: thả nổi đơn lẻ có nghĩa là đồng nội tệ không có sự bơm chung cố định với bất kỳ ngoại tệ nào và tỷ giá hối đoái thả nổi độc lập theo cung cầu của thị trường ngoại hối. Hiện tại, tiền tệ của Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Úc, Nam Phi, Uruguay, Lebanon và các quốc gia khác đều áp dụng hình thức thả nổi độc lập này; thả nổi chung là một nhóm tiền tệ bao gồm một số quốc gia và tỷ giá hối đoái tùy thuộc vào các chính sách đối nội và đối ngoại. Một hệ thống tỷ giá hối đoái cố định được thực hiện trong nội bộ và thả nổi chung được áp dụng cho các quốc gia khác ngoài nhóm. Ngày 11 tháng 3 năm 1973, Cộng đồng Châu Âu quyết định thành lập một nhóm thả nổi chung, ấn định biên độ dao động tỷ giá hối đoái của các nước thành viên là 2,25%, cao hơn mức 4,5% do Quỹ Tiền tệ Quốc tế quy định (trên và dưới 2%, 2,5%). Ngoài biến động này, ngân hàng trung ương có nghĩa vụ can thiệp.

Xem thêm  Masternode là gì? Cách hoạt động và chạy một Masternode ra sao?

Ưu điểm của tỷ giá thả nổi

 1. Sự mất cân đối trong thanh toán quốc tế của một quốc gia có thể được loại bỏ thông qua sự biến động tự do của tỷ giá hối đoái.
 2. Các quốc gia không thực hiện nghĩa vụ duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, và có thể độc lập áp dụng các chính sách tiền tệ có lợi cho quốc gia của mình theo các điều kiện của riêng mình.
 3. Nó có thể đảm bảo tính độc lập và hiệu quả của các chính sách tiền tệ của các quốc gia khác nhau và tránh sự lây lan của lạm phát quốc tế.
 4. Vì một quốc gia không có nghĩa vụ phải duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, quốc gia đó không cần nhiều dự trữ ngoại hối như theo một hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, điều này có thể tiết kiệm quỹ ngoại hối.
 5. Do cán cân thanh toán của các quốc gia có thể tự điều chỉnh nên có thể tránh được các cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế lớn và sự ổn định của thị trường ngoại hối được đảm bảo ở một mức độ nhất định.

Nhược điểm của tỷ giá thả nổi

 1. Do sự bất ổn của tỷ giá hối đoái, rủi ro trong thương mại quốc tế tăng lên, khó khăn trong tính toán chi phí và thanh toán quốc tế tăng lên, do đó cản trở sự phát triển bình thường của thương mại quốc tế.
 2. Dẫn đến khả năng thanh toán quốc tế và giá cả hàng hóa của các nước không ổn định.
 3. Biến động tỷ giá hối đoái tự do có thể không thể tách biệt sự can thiệp của các nền kinh tế nước ngoài vào nền kinh tế trong nước.
 4. Khuyến khích đầu cơ trên thị trường ngoại hối.
 5. Chính sách “ăn mày hàng xóm của bạn” thịnh hành. Có nghĩa là, tất cả các quốc gia sử dụng phá giá tiền tệ để xuất khẩu thất nghiệp của chính họ hoặc mở rộng việc làm và sản lượng của chính họ với chi phí là lợi ích kinh tế của các quốc gia khác.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page