Chỉ số UPCOM-Index là gì?

Ngày 24/6/2009, Sở giao dịch chứng khoản Hà Nội (HNX) chính thức đưa thị trường giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) nhằm tạo một cơ chế hoạt động vừa linh hoạt, vừa chặt chẽ, đem lại quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, tránh các rủi ro trên giao dịch thị trường tự do. Cùng với thị trường UPCOM, HNX đưa ra chỉ số thị trường có tên gọi UPCOM-Index. Trong bài viết này, hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu chỉ số UPCOM-Index là gì và những thông tin hữu ích nhất nhé.

Nội dung bài viết
ẩn

UPCOM Index là gì?

UPCOM-Index là chỉ số thể hiện sự biến động giá của toàn bố các cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết, được tính toán bắt đầu từ ngày chính thức mở cửa với 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch là 24/06/2009.

Giống như VN-Index và HNX-Index, chỉ số UPCOM-Index tính toán mức biến động giá đối với các giao dịch thoả thuận điện tử của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM.

Công thức tính chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được tính toán theo phương pháp so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu tại thời điểm gốc (ngày 24/6/2009). Phương pháp này tính chỉ số bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu đăng ký giao dịch tại thời điểm gốc (có giá trị bằng 100).

UPCOM-Index = Tổng giá trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường gốc) x 100

Trong đó:

  • Giá trị thị trường = Giá thị trường của cổ phiếu x số lượng cổ phiếu niêm yết
  • Giá tham chiếu được tính bằng bình quân gia quyền của các giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất. Chỉ số cuối ngày được tính bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch đó
Xem thêm  Yubikey là gì? Đánh giá khoá bảo mật Yubikey

Trong phiên giao dịch, chỉ số UPCOM-Index sẽ được tính mỗi khi có một giao dịch cổ phiếu được thực hiện. Như vậy, khi giá thực hiện của mỗi giao dịch cổ phiếu thay đổi thì chỉ số UPCOM-Index sẽ thay đổi theo, phản ánh sự biến động giá trong suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ số UPCOM-Index có thể dao động với biên độ lớn hơn +/-10% do giá tham chiếu được tính bằng bình quân gia quyền các giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất, trong khi chỉ số cuối ngày được tính bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch đó.

Vào ngày 04/01/2016, HNX đã áp dụng cách tính mới cho chỉ số UPCOM-Index.

Theo cách tính mới, UPCOM-Index được tính toán theo phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường free-float, là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả công ty đăng ký giao dịch trên HNX, đáp ứng các tiêu chí xây dựng chỉ số của HNX.

Các cổ phiếu được lựa chọn là cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp đăng ký giao dịch tại HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. Chỉ số UPCOM-Index mới không áp dụng tỷ lệ vốn hoá tối đa.

Chỉ số UPCOM-Index mới có công thức tính toán tương đồng với chỉ số HNX-Index hiện tại. Thay vì tính gộp tất cả những cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, cách tính mới cho chỉ số UPCOM-Index chỉ sử dụng những cổ phiếu sẵn sàng giao dịch trên thị trường, loại bỏ được những cổ phiếu không được phép giao dịch như: cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu của cổ đông sáng lập hay của NĐT chiến lược trong thời kỳ bị hạn chế chuyển nhượng,… phản ánh chính xác hơn tính thanh khoản và tình hình giao dịch của các cổ phiếu.

Xem thêm  Bitmain là gì? Gã khổng lồ ngủ quên và ý định thách thức Google

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post
Back to top button

You cannot copy content of this page