Cổ đông là gì? Phân loại cổ đông trong công ty cổ phần

Cổ đông là tên gọi rất quen thuộc trong một công ty cổ phần. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được khái niệm cổ đông nghĩa là gì hay bản chất của nó ra sao. Đặc biệt, có rất nhiều loại cổ đông khác nhau trong một công ty cổ phần. Trong viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các dạng cổ đông trong một công ty cổ phần nhé.

Nội dung bài viết
ẩn

Cổ đông là gì?

Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Hiểu nôm na thì họ là người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp.

Một cá nhân hay tổ chức có thể trở thành cổ đông bằng cách góp vốn trực tiếp vào thời điểm thành lập công ty hoặc mua cổ phiếu (chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cổ phần) do công ty phát hành hoặc cổ phiếu lưu hành trên thị trường.

Cổ đông không phải chủ nợ của doanh nghiệp. Khái niệm chủ nợ chỉ hình thành khi nào bạn nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp, khi đó bạn được gọi là “trái chủ”.

Phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Trong một công ty cổ phần, cổ đông được phân chia thành nhiều loại khác nhau bao gồm:

 • Cổ đông sáng lập
 • Cổ đông phổ thông
 • Cổ đông ưu đãi

Cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập phải sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và có tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Do đó có thể nói cổ đông sáng lập cũng chính là cổ đông phổ thông.

Xem thêm  Rửa tiền là gì? Những thủ đoạn và hình phạt cho tội rửa tiền

Tuy nhiên việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập có một số điểm cần lưu ý đó là:

 • Cổ đông sáng lập bị hạn chế quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
 • Cổ đông sáng lập chỉ được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác;
 • Phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông nếu chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập.

Ngoài ra, Cổ đông sáng lập phải đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông phổ thông

Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông. Được tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập bị hạn chế trong 03 năm sau khi thành lập.

Cổ đông ưu đãi

Người sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu đãi.
Trong các loại cổ đông, cổ đông ưu đãi là loại có tính đặc thù rõ nét nhất. Nó lại được chia thành 4 loại nhỏ với những kiểu ưu đãi khác nhau, bao gồm 4 loại:

 • Cổ đông ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ đông ưu đãi cổ tức;
 • Cổ đông ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ đông ưu đãi khác theo Điều lệ công ty

Cổ đông ưu đãi cổ tức

Trong một công ty sẽ những cổ đông ưu đãi cổ tức, là những người được trả mức cổ tức cao hơn bình thường.

Xem thêm  Công thức tính Pip của các cặp tiền tệ trong Forex

Quyền lợi của cổ đông ưu đãi cổ tức là:

 • Nhận các loại cổ tức theo đúng quy định của doanh nghiệp và pháp luật.
 • Nhận phần tài sản tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trong trường hợp công ty phá sản.
 • Tham dự, đóng góp ý kiến và phát biểu trong những cuộc đại hội cổ đông.
 • Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán.
 • Có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho người khác.
 • Được quyền tra cứu, trích lục và sở hữu bản sao của các loại giấy tờ, biên bản họp, điều lệ của công ty.

Cổ đông ưu đãi cổ tức có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Đồng thời, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và tài sản khác của doanh nghiệp. Dù không có quyền điều khiển doanh nghiệp, nhưng cổ đông ưu đãi cổ tức cũng phải chịu trách nhiệm về biến động cổ phiếu, thanh lý tài sản… công ty trong trường hợp xảy ra thua lỗ.

Cổ đông ưu đãi biểu quyết

Cổ đông ưu đãi biểu quyết chính là những người sở hữu số cổ phiếu có quyền lợi biểu quyết nhiều hơn so với những loại cổ phiếu thông thường.

Quyền lợi của cổ đông ưu đãi biểu quyết là:

 • Tham gia biểu quyết, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của doanh nghiệp.
 • Biểu quyết về các vấn đề nằm trong thẩm quyền của đại hội cổ đông.
 • Sở hữu các quyền lợi khác như các cổ đông phổ thông của công ty.

Cổ đông ưu đãi biểu quyết không có nhiều khác biệt so với các loại cổ đông khác. Về cơ bản, họ cũng phải chịu trách nhiệm về tài chính, pháp luật trong các hoạt động của bản thân & doanh nghiệp.

Xem thêm  Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) là gì?

Cổ đông ưu đãi hoàn lại

Cổ đông ưu đãi hoàn lại là những người sở hữu loại cổ phần được doanh nghiệp hoàn lại vốn góp bất kỳ lúc nào. Điều này phụ thuộc vào điều lệ của doanh nghiệp cũng như những quy định của Pháp luật.

Cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền tham gia vào các cuộc biểu quyết, tham dự hội họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, họ cũng không có quyền đề nghị, tiến cử người vào Ban kiểm soát hay Hội đồng quản trị.

Nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi hoàn lại chính là thực hiện các nội quy, quy định của công ty. Đồng thời, tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh.

Cổ đông ưu đãi khác theo Điều lệ công ty

Đôi khi, các doanh nghiệp còn sở hữu một số loại cổ phần ưu đãi khác. Điều lệ doanh nghiệp sẽ quyết định những ưu tiên, quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu loại cổ đông này. Từ đó, giúp mọi người làm việc thoải mái, dễ chịu nhất trong một doanh nghiệp.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page