Cổ phiếu Phổ thông (Common Stock) là gì?

Cổ phiếu Phổ thông (Common Stock) là một khái niệm thường thấy trong các công ty cổ phần. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem nó là gì và có những đặc điểm như thế nào nhé.

Nội dung bài viết
ẩn

Cổ phiếu Phổ thông là gì?

Bình thường, khi đề cập đến cổ phiếu, người ta sẽ hiểu đó là Cổ phiếu Phổ thông. Cổ phiếu Phổ thông là một loại chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu lợi ích trong một công ty. Khi các cổ đông sở hữu cổ phiếu này, họ sẽ có một số quyền như:

  • Quyền biểu quyết: cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp quan trọng để bầu cử ra các chức vụ của công ty. Đồng thời họ cũng có thể tham gia ứng cứ. Ngoài ra, họ cũng có quyền biểu quyết tán thành hay bác bỏ một quyết định nào đó được đưa ra.
  • Quyền hưởng cổ tức: cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông. Khi công ty làm ăn có lời, các cổ đông sẽ được hưởng một phần trong lợi nhuận đó. Lợi nhuận có thể trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.
  • Quyền mua cổ phiếu mới: để tăng vốn, công ty sẽ phát hành một đợt cổ phiếu mới. Khi đó các cổ đông cũ có quyền được mua trước những cổ phiếu này.

Cổ phiếu Phổ thông đầu tiên lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1602 bởi Công ty Đông Ấn Hà Lan và trên Sàn giao dịch Chứng khoán Amsterdam. Cổ phiếu của các công ty lớn ở Mỹ được giao dịch trên một sàn giao dịch công khai như Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) hoặc NASDAQ.

Xem thêm  Symmetry là gì? Thông tin về đồng SMF

Tính đến năm 2019, có 2800 cổ phiếu được niêm yết trên NYSE trong khi NASDAQ; có 3300 cổ phiếu đang giao dịch. NYSE có tổng giá trị vốn hóa thị trường 28,5 nghìn tỷ đô la vào tháng 6 năm 2018, là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường.

Quyền lợi khi nắm giữa Cổ phiếu Phổ thông

Các vấn đề của công ty

Nếu nhà đầu tư nắm giữ Cổ phiếu Phổ thông, gọi tắt là cổ đông, sẽ có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông; được thông tin và kiểm tra các hồ sơ và sổ sách của Công ty thông qua Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra; được tham gia tất cả các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty như sáp nhập, thanh lí hay phát hành thêm cổ phiếu mới.

Tài sản của công ty

Cổ đông nắm giữ Cổ phiếu Phổ thông được nhận phần lợi nhuận của công ty chia cho cổ đông dưới hình thức lợi tức cổ phần hay còn gọi là cổ tức sau khi được Hội đồng quản trị công bố.

Ngoài ra còn có quyền được chia phần giá trị tài sản còn lại khi thanh lí công ty sau khi đã thanh toán các khoản nợ và thanh toán cho các cổ đông ưu đãi.

Chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần

Người góp vốn vào công ty không được quyền trực tiếp rút vốn ra khỏi công ty, nhưng được quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần dưới hình thức bán lại cổ phiếu hoặc dưới hình thức quà tặng hay để lại cho người thừa kế. Điều này tạo ra tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty, đồng thời cũng hấp dẫn người đầu tư.

Xem thêm  Torus là gì? Đánh giá ví tiền điện tử Torus

Ưu tiên mua cổ phiếu mới

Khi công ty phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn, các cổ đông hiện đang nắm giữ Cổ phiếu Phổ thông có quyền được mua trước cổ phiếu mới, trước khi đợt phát hành được chào bán ra công chúng, trong một thời gian nhất định. Lượng cổ phiếu mới được phép mua theo quyền này tương ứng với tỉ lệ cổ phiếu đang nắm giữ.

Một số quyền khác

Ngoài những quyền chủ yếu nêu trên, cổ đông còn có những quyền khác như quyền được triệu tập đại hội cổ đông bất thường.

Những điều quan trọng cần nắm

  • Cổ phiếu Phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu lợi ích trong một công ty.
  • Có nhiều loại cổ phiếu khác nhau được giao dịch trên thị trường. Ví dụ, cổ phiếu giá trị là những cổ phiếu có giá giao dịch thấp hơn so với giá trị mà các yếu tố cơ bản của công ty thể hiện. Cổ phiếu tăng trưởng thuộc về các công ty có xu hướng tăng giá trị do thu nhập tăng trưởng.
  • Nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục đầu tư khi đặt tiền vào các loại chứng khoán khác nhau, tuy thuộc khẩu vị đối với rủi ro (ưa thích, e ngại, trung lập) của mỗi người.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Xem thêm  FIO Protocol là gì? Thông tin về đồng FIO
Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page