Khớp lệnh là gì? Giá khớp lệnh được xác định như thế nào?

Nếu như mới xem Bảng giá Chứng khoán vào lúc mở cửa đầu ngày, ngoài các giá cụ thể con số bạn thấy thì còn có thể cả các ký tự lạ như ATO (Hay ATC ở cuối ngày). Đó gọi là lệnh chứng khoán và chúng đã khớp lệnh thành công. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng trong bài viết dưới đây Bitcoin Vietnam News sẽ giải thích cho bạn khớp lệnh là gì và ý nghĩa của các loại lệnh chứng khoán liên quan.

Nội dung bài viết
ẩn

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong thị trường chứng khoán là việc thực hiện xong thoả thuận giữa bên mua và bên bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh của các nhà đầu tư được ghép với nhau để giao dịch theo mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Các loại lệnh giao dịch

Trước khi tìm hiểu về các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán, chúng ta cần nắm rõ hai khái niệm về khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

 • Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, để tìm ra mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch là là lớn nhất. Khớp lệnh định kỳ thường được các sở giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định giá mở cửa và đóng cửa, bao gồm Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh ATO/ ATC.
 • Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch, bao gồm Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh thị trường (MP).
Xem thêm  VinaResearch là gì? Làm khảo sát kiếm tiền online mới nhất 29/10/2021

Sau khi tìm hiểu các khái niệm về khớp lệnh, chúng ta sẽ đi vào từng loại lệnh một.

Lệnh giới hạn (LO)

Lệnh LO (Limit Order) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh LO được áp dụng với cổ phiếu được niêm yết trên ba sàn là HNX, UPCOM, HOSE và đồng thời có thể sử dụng trong các phiên giao dịch khác.

Hiệu lực của lệnh LO được tính từ thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch đến khi lệnh được hủy bỏ (hoặc khi hết thời hạn giao dịch).

Lệnh ATO

Lệnh ATO (At The Open) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh ATC

Lệnh ATC (At The Close) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Xem thêm  GoChain là gì? Thông tin về đồng GO

Lệnh thị trường (MP)

Lệnh MP là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Lệnh MP chỉ được sử dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục. Hiện nay, lệnh MP chưa được áp dụng trên TTCK Việt Nam.

 • Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường.
 • Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

Nguyên tắc cơ bản trong khớp lệnh

Trong mỗi phiên giao dịch, giá giao dịch của mỗi loại chứng khoán được hình thành sau khi khớp các lệnh được nhập vào hệ thống theo trình tự nguyên tắc ưu tiên sau:

Ưu tiên về mức giá:

 • Lệnh MUA có mức giá CAO hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
 • Lệnh BÁN có mức giá THẤP hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian: 
Trường hợp các lệnh mua bán có cùng mức giá thì lệnh nào nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước.

Xem thêm  Polkastarter là gì? Thông tin về đồng POLS

Ưu tiên về khối lượng: 
Nếu cả mức giá và thời gian đều như nhau thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. 
Giá giao dịch được xác định theo nguyên tắc:

 • Là mức giá thực hiện được khối lượng giao dịch lớn nhất.
 • Nếu có nhiều mức giá cùng thoả mãn khối lượng giao dịch lớn nhất thì chọn mức giá gần với giá tham chiếu.
 • Nếu vẫn có nhiều mức giá thoả mãn 2 nguyên tắc trên thì mức giá cao nhất sẽ được chọn.

Lưu ý:

 • Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa của chứng khoán nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn, nhưng không ghi mức giá mà ghi là ATO.
 • Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa của chứng khoán nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn, nhưng không ghi mức giá mà ghi là ATC.
 • Lệnh thị trường nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn nhưng không ghi mức giá mà ghi là MP. Các thành viên không được nhập lệnh MP vào hệ thống giao dịch khi chưa có lệnh giới hạn đối ứng đối với chứng khoán đó.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page