Mô hình giá Broadening Right Angled (Góc Phải Mở Rộng) là gì?

Broadening Right Angle (Góc Phải Mở Rộng) có hình dáng giống với mô hình Triangle (Tam Giác) nhưng xoay theo chiều ngược lại. Mẫu hình này có thể là mẫu hình tiếp diễn, cũng có thể là đảo chiều. Nếu có những chiến lược giao dịch đúng đắn, bạn có thể tận dụng được rất nhiều lợi thế từ chúng. Có hai loại mô hình Broadening Right Angle là Right Angled Broadening & Ascending và Right Angled Broadening & Descending. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau đây.

Nội dung bài viết
ẩn

Broadening Right Angled là gì?

Broadening Right Angled là một mô hình có phạm vi giá được mở rộng dần về bên phải. Chúng bao gồm 2 dạng là:

Mô hình giá Broadening Right Angled Ascending (Góc Phải Mở Rộng Tăng Dần) với đường hỗ trợ nằm ngang bên dưới và một đường kháng cự chếch lên trên.

Mô hình giá Broadening Right Angled (Góc Phải Mở Rộng) là gì?

Mô hình giá Broadening Right Angled Descending (Góc Phải Mở Rộng Giảm Dần): với đường kháng cự nằm ngang bên trên và một đường hỗ trợ chếch xuống dưới.

Mô hình giá Broadening Right Angled (Góc Phải Mở Rộng) là gì?

Đặc điểm nhận dạng

Broadening Right Angled Ascending

Mô hình Ascending được cấu thành từ những đặc điểm sau:

  • Xu hướng trước đó thường là xu hướng tăng, tuy nhiên đôi khi có thể là xu hướng giảm. Nhìn chung, xu hướng đằng trước không quan trọng.
  • Giá có đường hỗ trợ nằm ngang và đường kháng cự nằm nghiêng hướng lên.
  • Ban đầu giá đi trong một phạm vi hẹp, sau đó mở rộng phạm vi ra nhưng vẫn nằm trong 2 đường hỗ trợ/kháng cự.

Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), xu hướng giá trước khi tạo mô hình Ascending thì thường là xu hướng tăng (67% trong tổng thời gian) thay vì xu hướng giảm (chỉ 33%) và giá phá vỡ xuống bên dưới chiếm đến 66% tổng thời gian so với tình trạng giá phá vỡ đi lên chỉ chiếm 34% tổng thời gian.

Mô hình giá Broadening Right Angled (Góc Phải Mở Rộng) là gì?

Broadening Right Angled Descending

Mô hình Descending được cấu thành từ những đặc điểm sau:

  • Xu hướng trước đó thường là xu hướng giảm, tuy nhiên đôi khi có thể là xu hướng tăng. Nhìn chung, xu hướng đằng trước không quan trọng.
  • Giá có đường kháng cự nằm ngang và đường hỗ trợ nằm nghiêng hướng xuống.
  • Ban đầu giá đi trong một phạm vi hẹp, sau đó mở rộng phạm vi ra nhưng vẫn nằm trong 2 đường kháng cự/hỗ trợ.
Xem thêm  Thẻ Smart Link là gì? Hướng dẫn sử dụng SmartLink

Mô hình Descending phá vỡ đi lên trên 51% tổng thời gian so với phá vỡ xuống dưới chiếm 49% tổng thời gian. (theo Bulkowski, 2005)

Mô hình giá Broadening Right Angled (Góc Phải Mở Rộng) là gì?

Đặc tính quan trọng

Bulkowski (2005) đưa ra một số đặc tính quan trọng giúp tăng độ hiệu quả của cả hai mô hình này như sau:

  • Mô hình Broadening Right Angled Ascending sẽ đạt hiệu quả cao nhất trong xu hướng kéo dài từ 3 tháng trở xuống; còn Broadening Right Angled Descending thì xu hướng nên nhiều hơn 3 tháng.
  • Các mô hình tăng dần cao thì hiệu quả hơn các mô hình tăng dần thấp.

Đối với mục tiêu giá, độ cao của mô hình Ascending hay Descending được cộng vào giá phá vỡ phía trên đường kháng cự hoặc xuống dưới đường hỗ trợ để tìm ra một mức giá mục tiêu. Tuy nhiên, Bulkowski (2008) đưa ra một công thức tính chính xác hơn dựa vào các nghiên cứu biểu đồ của ông như sau:

Mô hình Ascending – phá vỡ lên trên: Mức giá phá vỡ lên trên kháng cự + ((Giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 68%)

Mô hình Ascending – phá vỡ xuống dưới: Mức phá vỡ xuống dưới hỗ trợ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 32%)

Mô hình Descending – phá vỡ lên trên: Mức giá phá vỡ lên trên kháng cự + ((Giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 63%)

Mô hình Descending – phá vỡ xuống dưới: Mức phá vỡ xuống dưới hỗ trợ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 44%)

Cách giao dịch trong mô hình Broadening Right Angled

Broadening Right Angled Ascending

Theo thống kê, mô hình Broadening Right Angled Ascending thường kết thúc với việc giá đảo chiều đi xuống thay vì đi lên. Bạn có thể thực hiện giao dịch theo 3 phương pháp dưới đây

Xem thêm  IOTA là gì? Thông tin về đồng MIOTA

Phương pháp 1: Chiến lược break out

Nếu giá phá xuống đường hỗ trợ: Chúng ta xem xét vào lệnh bán. Điểm dừng lỗ (stop loss) được đặt bên trên ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng chốt lời sẽ bằng với 50% chiều cao của mô hình.

Thông thường giá thường quay trở lại kiểm tra ngưỡng hỗ trợ do đó chúng ta cần chờ một cú pullback để có thể vào lệnh thì sẽ an toàn hơn.

Nếu giá phá lên đường kháng cự: Chúng ta xem xét vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới điểm phá vỡ và ngưỡng chốt lời bằng với chiều cao của mô hình.

Mô hình giá Broadening Right Angled (Góc Phải Mở Rộng) là gì?

Phương pháp 2: Mua khi chạm hỗ trợ

Ngay khi giá chạm vào đường hỗ trợ lần thứ 3, hãy vào lệnh mua. Khi đó, mức dừng lỗ nằm ngay dưới đáy gần nhất và điểm chốt lời sẽ nằm trên đường kháng cự ở phía đối diện bên trên. Phương pháp này có ưu điểm là khoảng dừng lỗ khá ngắn trong khi khoảng chốt lời là khá lớn, cho một tỷ lệ risk/reward cao. Tuy nhiên chúng tôi gọi đây là phương pháp mạo hiểm vì như có nói ở trên, mô hình thường kết thúc với một diễn biến giảm, phá xuống ngưỡng hỗ trợ.

Phương pháp 3: Bán khi chạm kháng cự

Khi giá chạm vào đường kháng cự bên trên lần thứ 3, hãy vào lệnh bán. Dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh cao nhất  và điểm chốt lời nằm ở đường hỗ trợ bên phía đối diện bên dưới. Phương pháp này có ưu điểm là xác suất giá sẽ giảm xuống là khá cao trong mô hình này.

Broadening Right Angled Descending

Theo thống kê, mô hình Broadening Right Angled Descending thường kết thúc với việc giá đảo chiều đi lên thay vì đi xuống. Bạn có thể thực hiện giao dịch theo 3 phương pháp dưới đây

Xem thêm  POA Network là gì? Thông tin về đồng POA

Phương pháp 1: Chiến lược break out

Nếu giá phá lên đường kháng cự: Chúng ta xem xét vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ (stop loss) được đặt bên dưới ngưỡng kháng cự và ngưỡng chốt lời sẽ bằng với 50% chiều cao của mô hình.

Thông thường giá thường quay trở lại kiểm tra ngưỡng kháng cự do đó chúng ta cần chờ một cú pullback để có thể vào lệnh thì sẽ an toàn hơn.

Nếu giá phá xuống đường hỗ trợ: Chúng ta xem xét vào lệnh bán. Điểm dừng lỗ được đặt bên trên điểm phá vỡ và ngưỡng chốt lời bằng với chiều cao của mô hình.

Mô hình giá Broadening Right Angled (Góc Phải Mở Rộng) là gì?

Phương pháp 2: Bán khi chạm kháng cự

Ngay khi giá chạm vào đường kháng cự lần thứ 3, hãy vào lệnh bán. Khi đó, mức dừng lỗ nằm ngay trên đáy gần nhất và điểm chốt lời sẽ nằm dưới đường hỗ trợ ở phía đối diện bên dưới. Phương pháp này có ưu điểm là khoảng dừng lỗ khá ngắn trong khi khoảng chốt lời là khá lớn, cho một tỷ lệ risk/reward cao. Tuy nhiên chúng tôi gọi đây là phương pháp mạo hiểm vì như có nói ở dưới, mô hình thường kết thúc với một diễn biến tăng, phá lên ngưỡng kháng cự.

Phương pháp 3: Mua khi chạm hỗ trợ

Khi giá chạm vào đường hỗ trợ bên dưới lần thứ 3, hãy vào lệnh mua. Dừng lỗ được đặt phía dưới đỉnh cao nhất và điểm chốt lời nằm ở đường kháng cự bên phía đối diện bên trên. Phương pháp này có ưu điểm là xác suất giá sẽ tăng lên là khá cao trong mô hình này.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page