Mô hình giá Broadening Wedge Ascending & Descending là gì?

Nội dung bài viết
ẩn

Broadening Wedge là gì?

Broadening Wedges là mô hình Cái Nêm Mở Rộng, bao gồm 2 dạng:

  1. Nêm Mở Rộng Tăng Dần – Ascending Broadening Wedge
  2. Nêm Mở Rộng Giảm Dần – Descending Broadening Wedge

Broadening Wedges tương tự như mô hình Broadening Top & Bottom (Đỉnh và Đáy Mở Rộng), nhưng đường hỗ trợ và kháng cự sẽ cùng hướng lên trên (Broadening Wedges Ascending) hoặc cùng hướng xuống (Broadening Wedges Descending).

Broadening Wedge Ascending

Mô hình Ascending Broadening Wedge xuất hiện khi giá tạo ra đường hỗ trợ và đường kháng cự mở rộng dần lên trên.

Mô hình giá Broadening Wedge Ascending & Descending là gì?

Trong mô hình Ascending Broadening Wedge, giá thông thường hay phá vỡ xuống bên dưới hơn (khoảng 73% tổng thời gian); tuy nhiên, dự đoán tốt nhất cho hướng phá vỡ đó là 76% sự phá vỡ xuất hiện theo hướng mà giá đã đi vào mô hình (theo Bulkowski, 2005). Khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự (một tín hiệu mua xuất hiện), giá có mức tăng tối đa trung bình khoảng 38% trước khi bị điều chỉnh từ 20% trở lên; khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ (một tín hiệu bán xuất hiện), giá sẽ có mức giảm tối đa trung bình khoảng 17% trước khi bị điều chỉnh về hướng đối lập 20% trở lên (theo Bulkowski, 2005).

Mô hình giá Broadening Wedge Ascending & Descending là gì?

Chú ý, Bulkowski (2005) cho rằng những người giao dịch theo thiên hướng liều lĩnh chỉ nên sử dụng tín hiệu mua khi giao dịch bên trong mô hình, ví dụ như nhà giao dịch nên mua (long) tại điểm chạm thứ ba vào đường hỗ trợ và chốt lời tại điểm chạm của đường kháng cự; nhưng đừng bán (short) bên trong mô hình Ascending Broadening Wedge.

Xem thêm  Lozi là gì? Thông tin về Lozi mới nhất 27/10/2021

Mô hình giá Broadening Wedge Ascending & Descending là gì?

Biểu đồ bên trên minh hoạ mô hình Ascending Broadening Wedge điển hình với sự phá vỡ xuống dưới (điều này xảy ra ¾ tổng thời gian). Cái nêm có ít nhất 3 đỉnh cao dần và 4 đáy cao dần. Một khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của xu hướng tăng, giá hồi về mức phá vỡ. Theo Bulkowski (2005), sự hồi lại lại này xảy ra khá thường xuyên, khoảng 57% tổng thời gian. Một đặc điểm thú vị khác của biểu đồ này là đường hỗ trợ xu hướng tăng trở thành đường kháng cự xu hướng tăng sau sự phá vỡ xảy ra.

Descending Broadening Wedge

Mô hình Descending Broadening Wedge xuất hiện khi giá tạo ra đường hỗ trợ và đường kháng cự mở rộng xuống phía dưới.

Mô hình giá Broadening Wedge Ascending & Descending là gì?

Trong mô hình Descending Broadening Wedge, giá phá vỡ theo hướng tăng khoảng 79% tổng thời gian; khi giá phá vỡ lên trên, giá có thể tăng đến mức tối đa trung bình khoảng 33% trước khi có đoạn đảo chiều 20% đầu tiên; và khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, giá giảm tối đa trung bình khoảng 20% (theo Bulkowski, 2005).

Mô hình giá Broadening Wedge Ascending & Descending là gì?

Biểu đồ trên minh hoạ mô hình Descending Broadening Wedge. Điều đáng chú ý của biểu đồ này là nó có một dấu hiệu gợi ý sự phá vỡ sẽ ở phía trên khi giá thất bại trong việc quay trở về đường hỗ trợ xu hướng giảm. Sự “giảm một phần” này dự đoán hướng của một sự phá vỡ lên trên trong mô hình này đúng khoảng 87% tổng thời gian (theo Bulkowski, 2005).

Xem thêm  FED là gì? Tại sao FED lại có thể tác động vào kinh tế thế giới?

Cách giao dịch trong mô hình Broadening Wedge

Trong mô hình Ascending Broadening Wedge, khi giá breakout đường hỗ trợ với cây nến xác nhận thì vào lệnh.

Ngược lại, đối với mô hình Descending Broadening Wedge, khi giá breakout đường kháng cự với cây nến xác nhận thì vào lệnh.

Lưu ý: Phải chờ nến xác nhận đóng cửa để biết liệu có breakout thật sự hay không.

Bulkowski (2008) đưa ra mục tiêu giá cho mô hình này như sau:

  • Mô hình Ascending Broadening Wedge – phá vỡ lên trên: Giá phá vỡ + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình) x 69%)
  • Mô hình Ascending Broadening Wedge – phá vỡ xuống dưới: Giá thấp nhất của mô hình hoặc Giá phá vỡ – ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình) x 58%)
  • Mô hình Descending Broadening Wedge – phá vỡ lên trên: Giá cao nhất của mô hình hoặc Giá phá vỡ + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình) x 79%)
  • Mô hình Descending Broadening Wedge – phá vỡ xuống dưới: Giá phá vỡ – ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình) x 36%)

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Xem thêm  Harmony là gì? Thông tin về đồng ONE
Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page