The Graph là gì? Thông tin về đồng GRT

Nội dung bài viết
ẩn

The Graph là gì?

The Graph là một giao thức để tổ chức dữ liệu blockchain và giúp nó dễ dàng truy cập hơn. The Graph cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng DeFi và hệ sinh thái Web3. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản các subgraph, được xem như các API mở mà các ứng dụng có thể truy vấn bằng GraphQL. Các subgraph giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng trên các blockchain. Hãy tưởng tượng những gì mà Google đã làm cho việc tìm kiếm, thì The Graph sẽ làm những điều ấy cho các blockchain.

Hiện tại, dịch vụ lưu trữ của The Graph đang xử lý hơn 4 tỷ truy vấn hàng tháng cho các ứng dụng như Uniswap, CoinGecko và Synthetix, đối với dữ liệu như giá mã thông báo, khối lượng giao dịch trong quá khứ và tính thanh khoản. Tuy nhiên, sứ mệnh của The Graph không phải là chạy một dịch vụ được lưu trữ vĩnh viễn mà là loại bỏ khả năng các API, máy chủ và cơ sở dữ liệu trở thành các điểm kiểm soát và điểm SPOF (single points of failure). Đây là lý do tại sao The Graph xây dựng Graph Network để tạo thành một thị trường mở gồm Người lập chỉ mục (Indexer) và Người quản lý hoạt động (Curator), để cùng nhau lập chỉ mục và cung cấp tất cả dữ liệu cho DeFi và Web3 theo cách phi tập trung và hiệu quả nhất.

Vai trò của các nhóm thành phần trong The Graph

the graph la gi thong tin ve dong tien ao grt coin moi nhat

Có nhiều cách để đóng góp vào The Graph Network và nền kinh tế dữ liệu mở cho cả cá nhân kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Indexer (Người lập chỉ mục – Kiếm GRT)

the graph la gi thong tin ve dong tien ao grt coin moi nhat 4

Indexer là các nhà khai thác nút trong The Graph Network có cổ phần là GRT để cung cấp các dịch vụ lập chỉ mục và xử lý truy vấn. Indexer kiếm được phí truy vấn và phần thưởng dành cho người lập chỉ mục cho các dịch vụ của họ.

Trình độ kỹ thuật yêu cầu: Nâng cao

Curator (Người quản lý – Kiếm GRT)

the graph la gi thong tin ve dong tien ao grt coin moi nhat 3

Curator là các nhà phát triển subgraph, người tiêu dùng dữ liệu hoặc thành viên cộng đồng, những người báo hiệu cho Indexer những API nào nên được lập chỉ mục bởi The Graph Network. Curator gửi GRT vào một đường cong liên kết để báo hiệu trên một đoạn con cụ thể và kiếm một phần phí truy vấn cho các đoạn con mà họ báo hiệu; khuyến khích các nguồn dữ liệu chất lượng cao nhất. Curator sẽ sắp xếp trên các đồ thị con và gửi GRT thông qua dApp Graph Explorer. Bởi vì điều này xảy ra trên một đường cong liên kết, điều đó có nghĩa là bạn báo hiệu trên một đồ thị con càng sớm, thì phần chi phí truy vấn bạn kiếm được trên đồ thị con đó càng lớn cho một lượng GRT đã gửi. Điều này cũng có nghĩa là khi bạn rút tiền, bạn có thể nhận được GRT nhiều hơn hoặc ít hơn so với ban đầu.

Xem thêm  Bitcoin và lịch sử phát triển của tiền tệ

Mức kỹ thuật yêu cầu: Trung bình

Delegator (Người ủy quyền – Kiếm GRT)

the graph la gi thong tin ve dong tien ao grt coin moi nhat 2

Delegator là những cá nhân muốn đóng góp vào việc bảo mật mạng nhưng không muốn tự mình chạy các node của The Graph Network. Delegator đóng góp bằng cách ủy quyền GRT cho Indexer hiện có và họ kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng lập chỉ mục. Delegator chọn Indexer dựa trên hiệu suất của họ dựa trên các biện pháp như tỷ lệ phí truy vấn, thời gian hoạt động và cắt giảm trong quá khứ cũng như các thông số của người ủy quyền như cắt giảm phí và phần thưởng từ Indexer. Delegator sẽ ủy quyền và hủy tăng tốc GRT trên Indexer thông qua dApp Graph Explorer.

Mức kỹ thuật yêu cầu: Thấp

Consumer (Người tiêu dùng – Trả GRT)

the graph la gi thong tin ve dong tien ao grt coin moi nhat 1

Consumer là người dùng cuối của The Graph và các subgraph và phải trả phí truy vấn cho Indexer, Curator và Delegator. Consumer có thể là nhà phát triển hoặc dự án tự chi trả phí truy vấn cho các ứng dụng của họ giống như Amazon Web Service hoặc chi phí dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, một số ứng dụng sẽ chuyển phí truy vấn cho người dùng hoặc gộp chi phí vào phí sản phẩm. Consumer sẽ trả phí truy vấn thông qua “cổng” hoặc ví sẽ được xây dựng trên các hợp đồng mã nguồn mở trong The Graph Network.

Đồng tiền ảo GRT

The Graph đang làm việc để mang lại cơ sở hạ tầng công cộng phi tập trung đáng tin cậy cho thị trường chính. Để đảm bảo an ninh kinh tế của The Graph Netowk và tính toàn vẹn của dữ liệu được truy vấn, người tham gia sử dụng một mã thông báo gọi là GRT. GRT là một mã thông báo công việc được khóa bởi Indexer, Curator và Delegator để cung cấp các dịch vụ lập chỉ mục và quản lý cho mạng.

GRT sẽ là một mã thông báo ERC-20 trên chuỗi khối Ethereum, được sử dụng để phân bổ tài nguyên trong mạng. Indexer, Curator và Delegator đang hoạt động có thể kiếm thu nhập từ mạng tỷ lệ thuận với khối lượng công việc họ thực hiện và số tiền GRT của họ.

Xem thêm  Multi-level Marketing (MLM) là gì?

The Graph Network hoạt động như thế nào?

GRT được đặt trong giao thức phải chịu một khoảng thời gian khoá và có thể bị tiêu huỷ nếu người Indexer là xấu và cung cấp dữ liệu không chính xác cho các ứng dụng hoặc nếu họ lập chỉ mục không chính xác. Curator và Delegator không thể bị cắt giảm vì hành vi xấu, tuy nhiên, có một khoản thuế thu hồi đối với Curator và Delegator để ngăn chặn việc đưa ra quyết định kém có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn của mạng. Curator cũng kiếm được ít phí truy vấn hơn nếu họ chọn quản lý trên một subgraph chất lượng thấp, vì sẽ có ít truy vấn hơn để xử lý hoặc ít người lập chỉ mục hơn để xử lý các truy vấn đó.

Thị trường truy vấn

Những Indexer có GRT hoạt động trong một thị trường truy vấn nơi họ kiếm được phí truy vấn cho các dịch vụ lập chỉ mục và phục vụ các truy vấn tới các subgraph – như phân phát dữ liệu thương mại Uniswap trên Uniswap.info. Giá của các truy vấn này sẽ do Indexer đặt và thay đổi dựa trên chi phí để lập chỉ mục tiểu biểu, nhu cầu truy vấn, lượng tín hiệu quản lý và tỷ giá thị trường cho các truy vấn blockchain. Vì Consumer (tức là các ứng dụng) đang trả tiền cho các truy vấn, chi phí tổng hợp dự kiến ​​sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí chạy máy chủ và cơ sở dữ liệu.

Một Gateway có thể được sử dụng để cho phép người tiêu dùng kết nối với mạng và hỗ trợ thanh toán. Nhóm nghiên cứu đằng sau The Graph ban đầu sẽ chạy một tập hợp các cổng cho phép các ứng dụng thay mặt người dùng của họ trang trải chi phí truy vấn. Các cổng này tạo điều kiện kết nối với The Graph Network. Bất kỳ ai cũng có thể chạy các cổng của riêng họ. Các cổng xử lý hậu cần kênh trạng thái đối với phí truy vấn và định tuyến đến Người lập chỉ mục như một chức năng của giá cả, hiệu suất và bảo mật được xác định trước bởi ứng dụng trả tiền cho các truy vấn đó.

Phần thưởng lập chỉ mục

Ngoài phí truy vấn, Indexer và Delegator sẽ kiếm được phần thưởng lập chỉ mục dưới dạng GRT, đó là việc phát hành mã thông báo mới được phân phối tỷ lệ với tín hiệu Curator và cổ phần được phân bổ. Phần thưởng lập chỉ mục sẽ bắt đầu ở mức 3% hàng năm. Chính sách tiền tệ GRT trong tương lai sẽ được thiết lập bởi một cơ quan quản lý kỹ thuật độc lập sẽ được thiết lập khi chúng tôi tiến tới việc khởi động mạng lưới.

Xem thêm  CMC Markets là gì? Đánh giá sàn CMC Markets mới nhất 01/02/2022

The Graph Network sẽ có các kỷ nguyên được đo bằng khối và được sử dụng để tính toán Phần thưởng lập chỉ mục.

Chức năng sản xuất Cobbs-Douglas

Ngoài phí truy vấn và phần thưởng lập chỉ mục, còn có Rebate Pool cho tất cả những người tham gia mạng dựa trên đóng góp của họ cho The Graph Network. Rebate Pool được thiết kế để khuyến khích Indexer phân bổ cổ phần theo tỷ lệ thô với số phí truy vấn mà họ kiếm được cho mạng.

Một phần phí truy vấn đóng góp cho Rebate Pool được phân phối dưới dạng phần thưởng giảm giá bằng cách sử dụng Chức năng sản xuất Cobbs-Douglas, một chức năng đóng góp cho nhóm và phân bổ cổ phần của họ trên một đoạn con nơi phí truy vấn được tạo ra. Chức năng phần thưởng này có đặc tính là khi Indexer phân bổ cổ phần tương ứng với tỷ lệ đóng góp phí của họ vào nhóm giảm giá, họ sẽ nhận lại chính xác 100% phí đã đóng góp của họ dưới dạng khoản giảm giá. Đây cũng là cách phân bổ tối ưu.

Giao thức Sink and Burn

Một phần phí truy vấn giao thức được đốt cháy, dự kiến ​​bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và tùy thuộc vào quản trị kỹ thuật trong tương lai. Thuế rút tiền nói trên mà Curator và Delegator phải chịu khi rút GRT của họ cũng bị đốt, cũng như bất kỳ phần thưởng hoàn lại nào chưa được nhận

Tham số ủy quyền

Mỗi Indexer chỉ định cách Delegator được thưởng dựa trên hai thông số ủy quyền sau:

  • Phần thưởng cắt giảm – Phần thưởng lập chỉ mục mà Indexer giữ.
  • Cắt giảm phí – Phần trăm phí truy vấn mà Indexer giữ.

Người lập chỉ mục chấp nhận cổ phần được ủy quyền theo khả năng ủy quyền, là bội số cổ phần đã đóng góp của chính họ. Tỷ lệ này giữa cổ phần của Indexer và Delegator sẽ được thiết lập thông qua quản trị kỹ thuật.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Related Posts

WeChat là gì? Cách sử dụng We Chat từ A-Z mới nhất

WeChat là gì? Cách sử dụng We Chat từ A-Z mới nhất

Chắc hẳn các bạn đã không còn xa lạ với các ứng dụng nhắn tin, gọi điện như Messenger, Zalo, LINE… Vậy bạn có biết ở Trung…

Tổng hợp thuật ngữ trong lĩnh vực Cryptocurrency

Tổng hợp thuật ngữ trong lĩnh vực Cryptocurrency

Bài viết này sẽ tổng hợp những thuật ngữ trong lĩnh vực Cryptocurrency để các bạn newbie có một bước khởi điểm vững chắc nhất. Address: Địa…

Cẩm nang đầu tư Bitcoin mới nhất

Cẩm nang đầu tư Bitcoin mới nhất

Năm 2017, trên thế giới có thêm hàng ngàn tỉ phú mới, kiếm hàng triệu $ trong thời gian cực ngắn bằng cách đầu tư vào Bitcoin…

8 sai lầm và 23 quy tắc giao dịch nổi tiếng

8 sai lầm và 23 quy tắc giao dịch nổi tiếng

Jesse Lauriston Livermore nổi danh là một trong các nhà kinh doanh vĩ đại của thế kỷ 20. Chỉ một số ít người có khả năng kiếm…

Michael Burry là ai? Nhà bán khống tài năng "The Big Short"

Michael Burry là ai? Nhà bán khống tài năng “The Big Short”

Michael Burry là một hiện tượng đặc biệt trong thế giới quản lý quỹ. Ông không hề được học tập về tài chính và chứng khoán, xuất…

ama casper network va cryptoviet

AMA Casper Network x Cộng đồng Casper Vietnam

Nội dung bài viết ẩn INTRODUCE Hope everyone is ready for the AMA with the Casper. Hy vọng mọi người đã sẵn sàng cho buổi AMA cùng…

You cannot copy content of this page