Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó thị trường sơ cấp tạo cơ sở hàng hóa cho thị trường thứ cấp, bổ sung cho nhau thúc đẩy nhau cùng phát triển. Trong bài viết này hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là gì, vai trò và tầm quan trọng của mỗi thị trường nói riêng nhé.

Nội dung bài viết
ẩn

Thị trường chứng khoán sơ cấp

Thị trường sơ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán sơ cấp là nơi mua bán các mã cổ phiếu mới phát hành, vốn của nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.

Vai trò của thị trường sơ cấp

 • Thị trường chứng khoán sơ cấp sẽ cung cấp hàng hóa cho thị trường chứng khoán nói chung.
 • Hoạt động của thị trường sơ cấp tạo ra một kênh huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.
 • Thị trường chứng khoán sơ cấp là công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Đặc điểm của thị trường sơ cấp

 • Tiền bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp phụ thuộc vào các nhà phát hành, do đó hoạt động của thị trường sơ cấp sẽ thúc đẩy tăng trưởng vốn đầu tư cho nền kinh tế.
 • Thị trường sơ cấp là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán.
 • Thị trường sơ cấp là thị trường hoạt động không liên tục, nó chỉ hoạt động khi có đợt phát hành chứng khoán mới.
 • Người bán trên thị trường sơ cấp là Kho bạc, Ngân hàng nhà nước, Công ty, tổ chức bảo lãnh phát hành.
 • Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp do tổ chức phát hành quyết định và thường được in ngay trên mã chứng khoán.
Xem thêm  CashZine là gì? Hướng dẫn đọc báo kiếm tiền với CashZine

Các phương thức phát hành chứng khoán

Thông thường ở các nước có thị trường chứng khoán phát triển, việc phát hành chứng khoán để huy động vốn được thực hiện theo hai phương thức: Phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.

 • Phát hành riêng lẻ: Là phương thức chào bán trong phạm vi một số nhà đầu tư nhất định với những điều kiện hạn chế và không tiến hành rộng rãi ra công chúng.
 • Phát hành ra công chúng: Là quá trình chào bán rộng rãi cho tất cả các nhà đầu tư với những điều kiện và thời gian như nhau.

Thị trường chứng khoán thứ cấp

Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

Thị trường thứ cấp bao gồm:

 • Thị trường chứng khoán tập trung: Nơi mua bán các loại chứng khoán đã niêm yết được tổ chức một cách chặt chẽ.
 • Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC): Nơi giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết.

Vai trò của thị trường thứ cấp

 • Thị trường thứ cấp tạo thanh khoản cho các cổ phiếu đã phát hành ở thị trường sơ cấp.
 • Thị trường thứ cấp xác định giá cổ phiếu các công ty phát hành ở thị trường sơ cấp.

Đặc điểm thị trường thứ cấp

 • Các khoản tiền thu được từ bán chứng khoán thuộc về các nhà đầu tư chứ không phải các tổ chức phát hành.
 • Thị trường có tính liên tục.
 • Việc mua bán trên thị trường thứ cấp thông qua các công ty môi giới.
 • Thị trường thứ cấp có tính chất cạnh tranh hoàn hảo.
Xem thêm  John McAfee là ai? Từ dự đoán giá Bitcoin cho đến bị ám sát suýt chết

Sự khác biệt giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp

Sự khác biệt cơ bản giữa thị trường thứ cấp và thị trường sơ cấp đó là hoạt động của thị trường sơ cấp làm gia tăng nguồn vốn cho toàn bộ nền kinh tế. Còn hoạt động của thị trường thứ cấp chỉ thực hiện việc chuyển đổi quyền sở hữu chứng khoán đã phát hành, mà không làm tăng thêm vốn cho nền kinh tế.

Cả hai thị trường đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, nếu không có thị trường sơ cấp thì sẽ không có chứng khoán để lưu thông trên thị trường thứ cấp, và ngược lại, nếu không có thị trường thứ cấp thì việc hoán chuyển các chứng khoán thành tiền sẽ rất khó khăn.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page