Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Nội dung bài viết
ẩn

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond) là loại trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu vào một thời điểm xác định ở tương lai. Trái phiếu chuyển đổi có đặc điểm là lãi suất cố định và thấp so với các loại trái phiếu khác.

Trái phiếu chuyển đổi hứa hẹn đem lại cho nhà đầu tư lợi nhuận lớn hơn những trái phiếu thường khác và đây cũng là điểm hấp dẫn nhà đầu tư của trái phiếu chuyển đổi.

Về bản chất thì trái phiếu chuyển đổi được coi là một sản phẩm giữa trái phiếu doanh nghiệp và quyền mua cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Trong đó quyền mua cổ phiếu cho phép người có cổ phiếu có quyền mà không cần có nghĩa vụ mua cổ phiếu tại thời điểm trong tương lai với mức giá đã định trước.

Trái phiếu chuyển đổi quốc tế là gì?

Trái phiếu chuyển đổi quốc tế đơn giản là một dạng trái phiếu chuyển đổi xuất phát từ các quốc gia khác, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trong thời gian nhất định có lợi với nhà đầu tư.

Nhà đầu tư sẽ được rất nhiều lợi ích từ việc này chính vì việc này mà trái phiếu chuyển đổi luôn thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Ví dụ về trái phiếu chuyển đổi

Để làm rõ trái phiếu chuyển đổi là gì thì các bạn hãy chú ý đến ví dụ sau đây:

Công ty A có 1 triệu cổ phần với giá thị trường là 1000 đồng/ cổ phiếu. Sau đó công ty phát hàng thêm 1 trăm nghìn trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 10 nghìn đồng/ trái phiếu và có lãi suất là 5%/năm.

Sau 1 năm kể từ ngày phát hành thì có thể chuyển đổi thành cổ phiếu công ty A là 5 nghìn đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (1 trái phiếu có thể đổi được 10 cổ phiếu).

Như vậy, nhà đầu tư có thể thu được 5 trăm triệu đồng từ lãi trái phiếu. Nhưng nếu sau đó công ty phát triển mạnh và giá cổ phiếu trên thị trường tăng lên 12 nghìn đồng/cổ phiếu và nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu. Lúc đó số tiền lãi từ cổ phiếu so với thị trường là 7 nghìn đồng/cổ phiếu (tương đương 700 triệu đồng).

Xem thêm  Automated Market Maker (AMM) là gì?

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi?

Để phát hành được trái phiếu nói chung và trái phiếu chuyển đổi nói riêng, công ty phát hành cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/12/1018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy định về điều kiện như sau:

 • Chủ thể phát hành trái phiếu chuyển đổi: Công ty cổ phần được thành lập hợp pháp thông qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: Công ty cổ phần muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi cần đáp ứng điều kiện về thời gian hoạt động. Cụ thể, doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm. Thời gian này được xác định dựa trên ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Lưu ý: Với những doanh nghiệp chuyển đổi hoặc tổ chức lại, thì thời gian hoạt động là thời hoạt động sau khi doanh nghiệp đó chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi.

 • Điều kiện và tài chính: Doanh nghiệp để được phát hành trái phiếu chuyển đổi cần có báo cáo tài chính của năm trước liền kề với năm phát hành và báo cáo này được tổ chức kiểm toán tiến hành kiểm toán theo quy định.
 • Số lượng nhà đầu tư: Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, doanh nghiệp cần xác định được số lượng và tuân thủ giới hạn số lượng các nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu.
 • Doanh nghiệp phải xây dựng phương án phát hành và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Có nghĩa vụ thanh toán cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư mua trái phiếu trong vòng 3 năm liên tục, trước khi có đợt phát hành 9 nếu có.
 • Căn cứ theo hướng dẫn tại các văn bản pháp chuyên ngành về đáp ứng tỷ lệ đảm bảo an toàn trong khi hoạt động và an toàn tài chính.
 • Đáp ứng đúng theo quy định về tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư, trường hợp chuyển đổi thành cổ phiếu thường.
 • Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, các đợt phát hành cách nhau tối thiểu là 6 tháng.
 • Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong thời gian 1 năm, kể từ đợt phát hành trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Xem thêm  VTC Pay là gì? Hướng dẫn sử dụng ví VTCPay mới nhất 27/10/2021

Ưu và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Dưới đây là những ưu nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đối với công ty phát hành và nhà đầu tư.

Đối với công ty phát hành

Những ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đối với công ty phát hành.

Ưu điểm:

 • So với chi phí và lãi suất khi phát hành trái phiếu thông thường và lãi suất ngân hàng thì chi phí phát hành trái phiêu chuyển đổi thấp hơn. Điều này giúp giảm rủi ro đối với tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 • Phát hành trái phiếu chuyển đổi giúp hạn chế rủi ro cho cổ đông và tăng vốn vốn cổ phần, đồng thời góp phần tăng giá trị doanh nghiệp.
 • Giá cổ phiếu thường không bị sụt giảm do tránh được tình trạng tăng số lượng cổ phiếu một cách nhanh chóng trên thị trường.
 • Trước khi trái phiếu được chuyển đổi sẽ không làm giảm thu nhập của các cổ đông hiện hữu so với phát hành cổ phiếu.
 • Thực hiện trái phiếu chuyển đổi làm tạo thêm khả năng huy động vốn dễ dàng hơn khi mà phát hành cổ phiếu và trái phiếu thông thường đều không thuận lợi.

Nhược điểm:

 • Do cổ đông thường tham gia vào việc quản lý công ty nên khi chuyển đổi có thể gây ra một sự thay đổi trong việc kiểm soát công ty.
 • Khi trái phiếu được chuyển đổi, vốn chủ sở hữu bị “pha loãng” do tăng số cổ phiếu lưu hành nên mỗi cổ phần khi đó đại diện cho một tỷ lệ thấp hơn của quyền sở hữu trong công ty.
 • Do lợi tức trái phiếu được tính vào chi phí nên được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của công ty, còn lợi tức cổ phần là lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty.

Kết quả chuyển đổi sẽ làm giảm chi phí trả lãi, tức là làm tăng thu nhập chịu thuế của công ty. Do đó, công ty phải trả thuế nhiều hơn khi chuyển đổi.

Đối với nhà đầu tư

Những ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đối với nhà đầu tư.

Xem thêm  Phương pháp đầu tư 4M là gì?

Ưu điểm:

 • Trái phiếu chuyển đổi cũng giống trái phiếu thường, tức là cũng được thanh toán tiền lãi với một lãi suất cố định và sẽ được mua lại với giá bằng mệnh giá vào lúc đáo hạn. Thu nhập từ lãi suất trái phiếu thường cao hơn và chắc chắn hơn thu nhập từ cổ tức trên cổ phiếu.
 • Người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi có quyền ưu tiên hơn các cổ đông nắm giữ cổ phiếu khi công ty phá sản và bị thanh lý.
 • Giá thị trường của trái phiếu chuyển đổi có chiều hướng ổn định hơn giá cổ phiếu trong thời kỳ thị trường sa sút. Giá trị của trái phiếu chuyển đổi trên thị trường sẽ được hỗ trợ bởi các lãi suất hiện hành của những trái phiếu cạnh tranh khác.
 • Khả năng chuyển đổi được của trái phiếu tạo cơ hội cho người đầu tư có thể hưởng lợi nhiều hơn khi giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên.
 • Nhà đầu tư có quyền lựa chọn. Họ sẽ không bị lỗ nặng khi giá cổ phiếu sụt giảm xuống dưới giá chuyển đổi (họ sẽ không thực hiện quyền chuyển đổi) mà vẫn có lợi khi giá cổ phiếu tăng mạnh (họ sẽ thực hiện quyền chuyển đổi rồi bán cổ phiếu sau khi chuyển đổi).

Nhược điểm:

 • Nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất thấp hơn so với các loại trái phiếu khác.
 • Thời gian chuyển đổi thường dài nên tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.
 • Nếu công ty phải ngưng hoạt động bởi những tình huống như sáp nhập, hợp nhất hay giải thể thì những người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi sẽ bị mất đặc quyền chuyển đổi.
 • Khi chưa chuyển đổi hoặc nếu không có cơ hội chuyển đổi thì chỉ được hưởng mức lợi tức với một lãi suất thấp hơn trái phiếu thông thường.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post

Mục lục

Back to top button

You cannot copy content of this page